Angst

Generaliseret angst

Lider du af generaliseret angst, kan det vise sig ved, at du er meget plaget af bekymringer. Du kan endda føle dig fysisk påvirket af disse bekymringer, hvilket kan vise sig på mange forskellige måder. Bekymringerne kan f.eks. kredse om at blive syg, enten din egen sygdom eller andres. Det kan også være bekymringer i et større perspektiv, eksempelvis meningen med livet, menneskeheden og problemer på verdensplan. Et menneske, der lever med angst, vil være fokuseret på alle de negative konsekvenser, der kan opstå af de givne problemstillinger og vil have meget svært ved selv at vriste sig fri af disse tanker.

Den fysiske side af generaliseret angst kan vise sig på forskellig vis. Eksempelvis ved vanskeligheder med at trække vejret, en følelse af pres foran på brystet, kvalme, generel smerte i hovedet, ondt i led og muskler, uro og/eller en følelse af at have en knude i maven. Andre tegn kan være forhøjet puls, svimmelhed, rastløshed, besvær med at koncentrere sig, gråd-labilitet, søvnbesvær, ude af stand til at arbejde, følelsen af ikke helt at være sig selv...

Planen er at finde ud af symptomerne og forstå det individuelle mønster. Målet er at komme tilbage til en tilstand, som er til at holde ud at være i. Vi vil kigge på konsekvenserne ved at have angst og bekæmpe angsten med dens egen medicin. Dét, som angst gør, er at tage magten fra dig og svøbe dig ind i tanker, som sjældent har hold i virkeligheden. Men gennem mine behandlinger tager vi sammen magten fra angsten. Vi vil give tankerne en realitetstest, hvor du får mere og mere kontrol over dine tanker og følelser. Vi vil sammen gennemskue angstens intention og finde ud af, hvordan den kan placeres udenfor din krop, så den kommer helt ud af dit liv. 

Præstationsangst

Denne form for angst viser sig ofte, når et projekt eller en eksamen virker uoverskuelig. Frygten for at begå fejl eller blive gjort til grin kører i ring og bliver det eneste, du kan tænke på. Nogle gange skyldes det gamle negative erfaringer, der sidder fast i baghovedet, og i de tilfælde skal de gamle tanker lægges til hvile, så du ikke skal spekulere på dem mere. Der kan også opstå negative automatiske tankerækker i forbindelse med at skulle udføre nye, udfordrende opgaver. Typiske triggere er ting som eksamen, møder, seminarer eller andre sociale rum, hvor mennesker skal høre på dig. Opgaven er hér at få udfoldet frygten og øve sammen. Vi øver på en måde, som vil hjælpe dig til at fungere bedre i hverdagen og i de situationer, hvor angsten opstår.

 

Social angst

Mennesker, som lider af social angst, føler sig tit utilpas i sociale sammenhænge. De undgår at deltage i sociale fællesskaber og aflyser møder. Årsagerne til dette kan være en frygt for at blive afvist og/eller en frygt for at blive gjort til grin og ydmyget. Denne frygt kan stamme fra en følelse af ikke helt at vide, hvordan de sociale regler er og hvordan, man lever op til dem. Dette kan dog let trænes op. Igen kan det skyldes gamle erfaringer eller blot forestillingen om at falde igennem. Uanset hvor angsten kommer fra, vil det påvirke personens måde at opføre sig på i sociale situationer. Vi vil arbejde på at få kontrollen tilbage til dig.

 

Panik anfald

Denne form for angst kan føles meget skræmmende. Et anfald kommer ofte ud af den blå luft. Kroppen kan føles, som om den er ved at kollapse under dig - igen uden en logisk forklaring. Et panik anfald kan sagtens være knyttet til særlige situationer i et mønster, som vi sammen kan gennemskue, så vi kan gøre noget ved det. Vi vil undersøge følelser, tanker, kropsreaktioner og handlinger, mens vi finder og uforsker forskellige måder at bryde mønsteret på. Vi vil konfrontere de situationer, som trigger panik anfaldet, således at du selv kan mestre situationerne i fremtiden. Når vi arbejder sammen i et forløb, vil du opleve at selve angsten for panik anfaldene blive mindre og at der reelt bliver færre og færre anfald, samtidig med at vi arbejder henimod helt at kunne stoppe panik anfaldene.