Om Sofia Rebecka Jensen

Siden jeg blev færdig som psykolog i 2005, har jeg arbejdet på at skabe dét, jeg kalder ”Visuel differentiel terapi”. En differentieret terapeutisk vinkel handler dels om at se på de kontraster og forskelligheder, som opstår indenfor en problemstilling og dels om at skabe en differentieret tænkemåde, så vi ser på følelserne med forskellige udgangspunkter.

I praksis betyder det, at jeg er meget deltagende i det terapeutiske rum og sammen med dig angriber udfordringerne fra flere forskellige vinkler – og på flere forskellige måder. tror på, at noget af dét, der hjælper os til at få det bedre, er at føle os set, hørt og forstået. Jeg er på din side og vil udfordre dét, vi finder, i samarbejde med dig, så vi kan få et greb om både problemets rod og alle de kringlede kroge, der kan gemme sig inde i problemet.

Vi udforsker sammen hvilke tankemønstre, der styrer dig og som ligger til grund for din adfærd og dine handlinger og finder sammen din bedste vej gennem udfordringerne. Jeg bliver med dig under rejsen og kan lære dig nogle redskaber, du kan bruge til at få det bedre. Vi vil finde dine personlige evner til at løse problemer, så du på en klar og bevidst måde kan håndtere problemerne i fremtiden.

  • Født i 1971

  • Cand. Psych. i 2005

  • Cand. Psych. Aut. i 2012

  • Efteruddannet i hypnose

  • Efteruddannet i narrativ terapi

  • Efteruddannet i kognitiv terapi, 2 årig udd. på specialist niveau

  • Efteruddannet i EMDR, traumebehandling

  • Efter uddannet i NADA øre akupunktur

  • Kurser i samt fokus på forbindelsen mellem følelser og fordøjelsen.