Kognitive metoder

Kognitive adfærdsterapeutiske metoder er meget virksomme, når man skal finde ind til kernen af et problem. Selve den kognitive metode passer rigtig godt sammen med de andre metoder, jeg anvender i min klinik, især metodens fokus på at klienten skal lære redskaberne og metoderne at kende, så klienten over tid vil kunne huske dem og bruge dem som selvhjælp. Et eksempel på dette er den kognitive diamant. I den kognitive diamant øves klienten i at skrive sine tanker, følelser, handlinger og fornemmelser i kroppen ned i relation til problemet.

Klienten ser hurtigt effekten af båndet mellem de negative tanker, følelserne, fornemmelserne i kroppen og handlingerne, hvilket giver et meget effektivt redskab til at kunne gennemskue, hvordan disse automatiske reaktioner påvirker hinanden. Metoden går ud på at lære at sætte en kile ind i den negative spiral og gennem samtale og hjemmearbejde forsøge at vende det til en positiv spiral. Når først vi kommer i gang med dette, bliver det ofte til en række af små successer, dog til tider også med noget besvær og nogle udfordringer i starten.

Et andet rigtig vigtigt element i kognitiv terapi er at sætte mål for terapien, så vi holder fokus på at løse ét problem ad gangen, indtil vi får løst både det kortsigtede mål samt det langsigtede mål. Terapi kan nemt blive til en rodebutik, for mange følelser og tanker kan gå ind og påvirke hinanden, men den kognitive metode er god til at strukturere formålet med samtalen, så resultater med sikkerhed opnås.