Sorg & Shadowbox

Arbejdet med sorg handler om at håndtere livets begivenheder – uforudsete såvel som forudsete. Eksempelvis når man har fået en livstruende sygdom og skal håndtere dette. Sorgbearbejdelsen er individuel og tager tid, men procesforløbet har generelle nedslagspunkter og redskaber. Der er f.eks. forskellige faser i en sorgproces og konkrete metoder til at håndtere sorgen. Meget afhænger af, hvilken slags sorg, der er tale om. Med en livstruende sygdom inde på livet er det f.eks. vigtigt at holde frygten for at dø og håndteringen af tab op imod et rum af håb og realistisk magi, således at det gode og resten af livet alligevel får plads. Dét, vi først og fremmest har fokus på, er at holde hovedet koldt og hjertet i ro. Alt imens vi tager skridtene ind i en mørk skov sammen. Vi vil tale om dét, man kan være bange for derinde, samtidig med at vi vil kigge efter lysningerne sammen.

At håndtere sorgen efter at have mistet en nær person er anderledes. Det er en lidt anden proces, end den jeg ovenfor har beskrevet. Tit vil chokfølelsen vare længe, sammen med en følelse af, at alting er uvirkeligt.
En følelse, man ofte vil opleve i sorgen, er følelsen af hvor uretfærdigt og underligt det er, at alting kører videre omkring én. Det føles uvirkeligt, fordi en for dig helt ødelæggende oplevelse lige har fundet sted, og det kan være svært at acceptere. For bedst muligt at komme igennem de forskellige trin for sorg, benytter jeg mig af en metode, jeg kalder Shadowboxing.

Shadowboxing er en metode, jeg selv har udviklet, og som hjælper med at håndtere de forskellige følelser, der er forbundet med den person, man savner. Ved hjælp af personlige objekter eller genstande forankrer man minderne og de nærende fortællinger om den person, man har mistet, på en visuel måde, der vil hjælpe dig gennem sorgen. Metoden skaber et anker for dine følelser og et stærkere fundament for din vej gennem sorgarbejdet. Se eventuelt mere om dette i metoder: Visuelle metoder.